POCZTA

Konfiguracja poczty:

ADRES E-MAIL: adres email (np. info@nazwa_domeny.pl)

SERWER IMAP: imap.nazwa_domeny.pl

SERWER POP: pop.nazwa_domeny.pl

SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ: smtp.nazwa_domeny.pl

HASŁO: wysłane e-mailem do klienta